Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn

Det er påvist mer enn 2000 forskjellige arter av sommerfugler i Norge. Det mange opplever som sommerfugler, dagsommerfuglene, utgjør bare 5% av den norske sommerfuglfaunaen. Resten er såkalte nattsommerfugler, og de kommer i alle former og varianter. Nattsommerfuglene deles inn i to hovedgrupper, mikro- og makronattsommerfugler.

Agriphila straminellaHer på lepidoptera.no kan man hente ut informasjon om norske sommerfugler. Bildegallerier, artenes flygetider, hvilke arter er sett hvor, og masse mer. Du kan også bidra med egne observasjoner og bilder av sommerfugler i Norge.

Mange arter og slekter er vanskelig å bestemme, spesielt på mikronivå. Dette gjør at kunnskapen om sommerfuglenes utbredelse i Norge ikke er veldig god. Vi håper at lepidoptera.no etter hvert vil fungere som et dynamisk referanseverk både for de som ønsker hjelp til å artsbestemme sommerfugler, men også for de som vil bidra med registreringer og bildedokumentasjon.

Vi anbefaler at det knyttes bildedokumentasjon til arter i forskjellige områder. En slik dokumentasjon øker verdien av funnet, samt gir muligheten for etterprøving. Det forekommer alltid en viss prosent feil i en slik database. Om du skulle finne feil, kontakt oss gjerne.

Alle artsbestemte individer eksporteres til Artsdatabankens portal Artskart (fom. 20. september 2010). Artskart fungerer som den offisielle kilden til utbredelsen av norske arter. Om et funn endres eller slettes her på lepidoptera.no vil det endres eller forsvinne fra Artskart i løpet av det påfølgende døgnet.

Lepidoptera.no er allerede blitt en godt benyttet referanseside på internett, takket være god oppslutning av observatører. Registreringene er viktige i kartleggingen og dokumentasjonen av det biologiske mangfoldet i Norge.