Betula pubescens subsp. tortuosa (Fjellbjørk)

Betulaceae (Bjørkefamilien)»Betula (Bjørkeslekta)»

Betula pubescens subsp. tortuosa (Fjellbjørk)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)
Slekt: Bjørkeslekta (Betula)
Art: Bjørk (Betula pubescens)
Underart: Fjellbjørk (Betula pubescens subsp. tortuosa)

Andre navn: fjellbjerk