Argynnis niobe (Niobeperlemorvinge)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Nymphalidae (Nymfevinger)»Heliconiinae (Perlemorvinger)»Argynnis»

Argynnis niobe (Niobeperlemorvinge)

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: Rhopalocera (Dagsommerfugler)
Familie: Nymphalidae (Nymfevinger)
Underfamilie: Heliconiinae (Perlemorvinger)
Slekt: Argynnis
Art: Argynnis niobe (Niobeperlemorvinge)

Engelsk navn: Niobe Fritillary

Vertsplanter: Engfiol (Viola canina), Fiolslekta (Viola), Stemorsblom (Viola tricolor)

Forvekslingsarter: Argynnis adippe (Adippeperlemorvinge), Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)

Rødlistestatus: Kritisk truet