Hopp til hovedinnhold

Scolitantides orion (Klippeblåvinge)

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: Rhopalocera (Dagsommerfugler)
Familie: Lycaenidae (Glansvinger)
Underfamilie: Lycaeninae
Slekt: Scolitantides
Art: Scolitantides orion (Klippeblåvinge)

Arten finnes kun på to lokaliteter hos oss, en i Halden og en i Tvedestrand. Tidligere var den utbredt fra Oslofjorden til Arendal. Arten har gått sterkt tilbake over tid, og er kategorisert som sterkt truet i den nasjonale rødlisten over truede arter fra 2006.

Engelsk navn: Chequered Blue

Vertsplanter: Bergknappslekta (Sedum)

Rødlistestatus (2021): Kritisk truet