Plebejus argyrognomon (Lakrismjeltblåvinge)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Lycaenidae (Glansvinger)»Lycaeninae»Plebejus»

Plebejus argyrognomon (Lakrismjeltblåvinge)

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: Rhopalocera (Dagsommerfugler)
Familie: Lycaenidae (Glansvinger)
Underfamilie: Lycaeninae
Slekt: Plebejus
Art: Plebejus argyrognomon (Lakrismjeltblåvinge)

En sterkt truet art i Norge. Den finnes kun på noen få lokaliteter innerst i Oslofjorden, der områdene står i fare for å bli utbygd.

Vertsplanter: Kløverslekta (Trifolium), Lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos), Mjeltslekta (Astragalus), Steinkløverslekta (Melilotus)

Rødlistestatus: Kritisk truet