Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Yponomeutidae (Spinnmøll)»Yponomeutinae»Yponomeuta»

Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)

Periode:

Ingen observasjoner.