Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Mythimna»

Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)28.11.201720.07.2017 Spornes,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)21.11.201719.07.2017 Eidsborg (Tokke, Telemark)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)06.09.201714.07.2017Bakkeløkka (Hurum, Buskerud)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)20.08.201719.08.2017 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)14.08.201714.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)08.08.201708.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)07.08.201707.08.2017 Tyrihjellåsen 33, Solbergfoss (Askim, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)06.08.201706.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)05.08.201705.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)02.08.201702.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)01.08.201701.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)31.07.201731.07.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)29.07.201722.07.2017 Mølen (Larvik, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)28.07.201728.07.2017 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)27.07.201726.07.2017 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)19.07.201716.07.2017 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)11.07.201711.07.2017 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)02.06.201721.07.2016 Gursli (Lund, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)02.06.201723.07.2016 Skåland (Lund, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)05.12.201620.07.2016 Egenes (Flekkefjord, Vest-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)22.11.201613.07.2016 Otteid (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)30.09.201625.07.2016 Hestholmen (Råde, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)14.09.201620.07.2016Bakkeløkka (Hurum, Buskerud)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)12.09.201617.07.2016Bakkeløkka (Hurum, Buskerud)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)07.08.201607.08.2016 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)07.08.201606.08.2016 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)07.08.201607.08.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)06.08.201602.08.2016 Børhus (Vang, Oppland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)06.08.201606.08.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)03.08.201603.08.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)02.08.201602.08.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)01.08.201601.08.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)01.08.201630.07.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)01.08.201629.07.2016Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)28.07.201628.07.2016 Vaulen, Brusand (Hå, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)17.07.201617.07.2016 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)17.07.201615.07.2016 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)10.07.201610.07.2016 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)15.09.201514.08.2015 Bjelland,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)11.09.201511.09.2015 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Oppland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)08.09.201514.08.2015Spornes,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)25.08.201519.08.2015 Rognstølen (Vang, Oppland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)25.08.201525.08.2015 Kløvdalen, Kvikne (Nord-Fron, Oppland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)18.08.201516.08.2015Lindås (Hobøl, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)16.08.201516.08.2015Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)10.08.201510.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)09.08.201509.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)08.08.201507.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)06.08.201506.08.2015 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)05.08.201505.08.2015 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)