Cossus cossus (Løvtredreper)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Cossidae (Tredrepere)»Cossinae»Cossus»Cossus cossus (Løvtredreper)

Cossus cossus (Løvtredreper)

Periode:

Ingen observasjoner.