Pammene rhediella (Fruktsolvikler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»Olethreutinae»Pammene»

Pammene rhediella (Fruktsolvikler)

kart