Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)

Ingen observasjoner.