Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)

Observasjoner per måned

Måned1986–200920102011201220132014201520162017201820192020total
Januar1110 %
Februar323351 %
Mars29201530437261885417 %
April6790621728263043242046840 %
Mai12381122917191110513 %
Juni110 %
Juli10 %
August2110 %
September22425812091354210 %
Oktober42291742025932113 %
November1149418214 %
Desember61 %