Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Cuculliinae»Brachionycha»Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)

Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)

Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)
Familie: Noctuidae (Nattfly)
Underfamilie: Cuculliinae
Slekt: Brachionycha
Art: Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)

Engelsk navn: Rannoch Sprawler

Vertsplanter: Almeslekta (Ulmus), Bjørkeslekta (Betula), Eik (Quercus), Hegg (Prunus padus), Leddved (Lonicera xylosteum), Lindeslekta (Tilia), Osp (Populus tremula), Trollhegg (Frangula alnus), Vierslekta (Salix)