Cydia nigricana (Erteglansvikler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»Olethreutinae»Cydia»

Cydia nigricana (Erteglansvikler)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Cydia nigricana (Erteglansvikler)01.07.202029.06.2020 Nordvik (Bergen, Vestland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)03.06.201830.05.2018 Jøriveien 19 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)14.11.201708.07.2017 Eidsborg (Tokke, Vestfold og Telemark)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)02.06.201601.06.2016 Sørborg (Bergen, Vestland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)03.07.201503.07.2015 Sørborg (Bergen, Vestland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)26.06.201423.06.2014 Feda (Kvinesdal, Agder)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)23.07.201323.07.2013 Bjårvatnet (Hå, Rogaland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)01.07.201329.06.2013Grønnlien (Bergen, Vestland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)01.08.201212.07.2012 Ognasanden (Hå, Rogaland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)01.08.201230.07.2012 Vaulen, Brusand (Hå, Rogaland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)18.06.201218.06.2012 Ergavatnet (Klepp, Rogaland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)25.07.201124.07.2011Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)07.07.201107.07.2011 Grindvoll i Lunner (Lunner, Viken)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)29.06.201129.06.2011 Ergavatnet (Klepp, Rogaland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)29.10.200901.07.2009Drangedal (Drangedal, Vestfold og Telemark)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)01.07.200901.07.2009Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)31.10.200707.07.2005Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)