Caradrina selini (Grått urtefly)

Ingen observasjoner.