Acrolepiopsis assectella (Purremøll)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Acrolepiidae (Engmøll)»Acrolepiinae»Acrolepiopsis»

Acrolepiopsis assectella (Purremøll)

Observasjoner per måned

Måned20092010201120122013201420152019total
Januar  
Februar  
Mars  
April14114 %
Mai12 %
Juni12 %
Juli28672159 %
August1122320 %
September12 %
Oktober  
November  
Desember