Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Geometridae (Målere)»Ennominae»Cleorodes»Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler)

Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

  • Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler) Even Mjaaland (12.07.2017)
  • Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler) Kjell Mjølsnes (18.06.2016)
  • Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler) Trond Einar Brobakk (24.06.2010)