Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Geometridae (Målere)»Ennominae»Cleorodes»Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler)

Cleorodes lichenaria (Grønn barkmåler)

kart