Polia nebulosa (Grått hakefly)

Ingen observasjoner.