Sphingidae (Tussmørkesvermere)

Ingen observasjoner.