Argynnis paphia (Keiserkåpe)

Ingen observasjoner.