Adscita statices (Grønn metallsvermer)

Ingen observasjoner.