Anarta myrtilli (Rødt heifly)

Ingen observasjoner.