Actebia praecox (Grønt langvingefly)

Ingen observasjoner.