Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)

Ingen observasjoner.