Alcis repandata (Skogbarkmåler)

Ingen observasjoner.