Xanthia icteritia (Blekt gulfly)

Ingen observasjoner.