Idaea aversata (Vinkelengmåler)

Ingen observasjoner.