Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler)

Ingen observasjoner.