Horisme tersata (Stripemåler)

Ingen observasjoner.