Craniophora ligustri (Askekveldfly)

Ingen observasjoner.