Agriphila inquinatella (Gul nebbmott)

Ingen observasjoner.