Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)

Ingen observasjoner.