Charissa obscurata (Tannringmåler)

Ingen observasjoner.