Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)

Ingen observasjoner.