Colotois pennaria (Spinnermåler)

Ingen observasjoner.