Acleris bergmanniana (Roseflatvikler)

Ingen observasjoner.