Acleris hastiana (Seljeflatvikler)

Ingen observasjoner.