Anania funebris (Gullrisengmott)

Ingen observasjoner.