Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)

Ingen observasjoner.