Acleris cristana (Slåpetornflatvikler)

Ingen observasjoner.