Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler)

Ingen observasjoner.