Nemapogon cloacella (Vedkjukemøll)

Ingen observasjoner.