Ipimorpha subtusa (Osperingfly)

Ingen observasjoner.