Eudonia pallida (Blek mosemott)

Ingen observasjoner.