Coleophora deauratella (Kløversekkmøll)

Ingen observasjoner.