Xanthorhoe abrasaria (Polarbåndmåler)

Ingen observasjoner.