Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)

Ingen observasjoner.