Catocala sponsa (Større eikeordensbånd)

Ingen observasjoner.