Xestia

Observasjoner per måned

Måned1982–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar                
Februar                
Mars                
April                
Mai2 2  1       20 %
Juni1125242133173254  3 %
Juli138148144811141244383465760719 28 %
August342206152215199148358144801011025137 55 %
September773924345142100392722181013 13 %
Oktober 1  2151 1426 1 %
November                
Desember