Rhopalocera (Dagsommerfugler)

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar        1  3  0 %
Februar   1 1     11 0 %
Mars10132912662427248261 %
April13950148392611473324224926914646 %
Mai56413817820713525310721011898113614213716 %
Juni756323436204210339218307231165323115449925 %
Juli790437345309208354363250162333201811297327 %
August45917433032926220730063129119233551007419 %
September115649879521031643632292367175 %
Oktober13911 2015581487113511 %
November1 1  33 111 1 0 %
Desember111   1   2   0 %